Lorenzo Meyer

Business Plan

Studiengang: Wirtschaftwissenschaften B.Sc. Universität: Universität Hohenheim

Studiengang:

Wirtschaftwissenschaften B.Sc.

Universität:

Universität Hohenheim

Nicolas Mayer

Eventmanagement

Studiengang: Medienwirtschaft – B.A. Universität: Hochschule der Medien

Studiengang:

Medienwirtschaft – B.A.

Universität:

Hochschule der Medien

Aaron Laier

Unterstützung Applikation

Studiengang: Technische Kybernetik (B.Sc.) Universität: Universität Stuttgart

Studiengang:

Technische Kybernetik (B.Sc.)

Universität:

Universität Stuttgart

Michelle Fini
Michelle Fini

Hinterwagen

Studiengang: Luft- und Raumfahrttechnik – B.Sc. Universität: Universität Stuttgart

Studiengang:

Luft- und Raumfahrttechnik – B.Sc.

Universität:

Universität Stuttgart

Anton Schlömp
Anton Schlömp

Subteamleitung

Studiengang: Fahrzeug- und Motorentechnik – B.Sc. Universität: Universität Stuttgart

Studiengang:

Fahrzeug- und Motorentechnik – B.Sc.

Universität:

Universität Stuttgart

Lars Haslwimmer

Abgasanlage

Studiengang: Technologiemanagement – B.Sc Universität: Universität Stuttgart

Studiengang:

Technologiemanagement – B.Sc

Universität:

Universität Stuttgart

Lena Mödinger

Social Media & Eventmanagement

Studiengang: Medienwirtschaft – B.A. Universität: Hochschule der Medien

Studiengang:

Medienwirtschaft – B.A.

Universität:

Hochschule der Medien

Nick Single

CAD

Studiengang: Maschinenbau – B.Sc Universität: Universität Stuttgart

Studiengang:

Maschinenbau – B.Sc

Universität:

Universität Stuttgart

Julian Müller
Julian Müller

CAD / CFD

Studiengang: Fahrzeug- und Motorentechnik – B.Sc. Universität: Universität Stuttgart

Studiengang:

Fahrzeug- und Motorentechnik – B.Sc.

Universität:

Universität Stuttgart

Jonas Madlinger
Jonas Madlinger

CFD

Studiengang: Fahrzeug- und Motorentechnik – B.Sc. Universität: Universität Stuttgart

Studiengang:

Fahrzeug- und Motorentechnik – B.Sc.

Universität:

Universität Stuttgart