Johanna Hintz
Johanna Hintz

Teamleitung

Studiengang: Simulation Technology – M.Sc. Universität: Universität Stuttgart

Studiengang:

Simulation Technology – M.Sc.

Universität:

Universität Stuttgart

Marco Kaiser
Marco Kaiser

Technische Gesamtfahrzeugleitung

Studiengang: Fahrzeug- und Motorentechnik – M.Sc. Universität: Universität Stuttgart

Studiengang:

Fahrzeug- und Motorentechnik – M.Sc.

Universität:

Universität Stuttgart